ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏ: ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕ:ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ-ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯅꯕ ꯔꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯛꯆꯤꯟꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯗ ꯅꯝꯃꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯅꯝꯐꯝꯗꯨ ꯅꯝꯃꯨ ꯫
ꯂꯤꯖꯦꯟ: (ꯍꯧ) = ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯱ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ-ꯌꯦꯡꯕ, (ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ) = ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯅ-ꯌꯦꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯡ, = ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯅꯤ ꯫

꯲꯸ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲

꯳ ꯃꯦ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯶ ꯑꯦꯄꯔꯤꯜ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯵ ꯑꯦꯄꯔꯤꯜ ꯲꯰꯲꯲

꯶ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲

꯵ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯲

꯲꯹ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯲꯸ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

꯲꯰ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱

"https://mni.bharatpedia.org/wiki/ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ_ꯂꯃꯥꯏ" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ